Skip to content

Asemblea Xeral 2014 da AGCT

Asemblea Xeral Ordinaria da AGCT terá lugar o vindeiro sábado 20 de Decembro de 2014 no Centro de Conservación e Estudo da Natureza “Casa das Insuas”, en Rábade (Lugo) ás 18:30 h. en primeira convocatoria e ás 19:00 h. en segunda convocatoria.

Coincidindo coa asemblea, contaremos coa intervención de dous especialistas en flora de Galicia que nos axudarán a presentar os avances no proxecto de microrreservas nas áreas de Melide e do Courel. Estas charlas, previas á asemblea, serán abertas ao público en xeral.

 O programa da xornada será o seguinte:

  • 16:00 h. Dúas ferramentas para a conservación da flora ameazada: a Custodia do Territorio e as Microrreservas de Flora. Martiño Cabana – Asociación Galega de Custodia do Territorio
  • 16:30 h. Flora endémica dos afloramentos serpentínicos do centro de Galicia. Juan Rodríguez Oubiña – Universidade de Santiago de Compostela
  • 17:30 h. Microrreservas de orquídeas do Courel. Carlos Cortizo (Coautor da guía das orquídeas de Galicia)
  • 18:30 h. Asemblea Xeral Ordinaria

 Podes ver nos adxuntos a esta entrada a convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria 2014 coa orde do día e a acta da asemblea do ano pasado.

 Esperamos contar coa vosa asistencia, tanto a asemblea coma as interesantes charlas previas.

Documento da convocatoria de Asemblea da AGCT do 2014: Convocatoria 2014

Acta da Aeemblea do ano anterior: Asemblea 2013

Custodia do Territorio nas Insuas do Miño e Ollos de Begonte

A Asociación Galega de Custodia do Territorio e a Deputación de Lugo asinaron un acordo de custodia do territorio para a xestión das Insuas do Miño e Ollos de Begonte. Estas zonas, incluídas dentro da Reserva da Biosfera de Terras do Miño e do LIC Parga-Ladra-Támoga, presentan uns elevados valores ambientais derivados da presenza dun amplo número de especies de flora e fauna, así como de interesantes mostras de hábitats de interese comunitario como poden ser os humidais distróficos, o bosque aluvial e as carballeiras galaico-portuguesas.

0_11126_1_bis

Con este acordo establécense as bases para a realización dun programa de conservación e restauración ambiental das 107 ha de superficie das Insuas do Miño e das 5 ha dos Ollos de Begonte, o que constitúe o maior acordo de custodia público-privado de Galicia. A maiores da realización de actividades de conservación da natureza, este acordo pretende promover a difusión dos valores ambientais e paisaxísticos da zona así como a promoción de proxectos de investigación.

0_11127_1

Co presente acordo, que ten unha vixencia de catro anos, preténdese implicar á sociedade civil na conservación dos valores ambientais das Insuas do Miño e dos Ollos de Begonte e promover o disfrute e coñecemento da flora e fauna existente nestes lugares, achegándose a eles a través dun extenso programa de actividades para tódolos públicos.

Oso Pardo en Galicia

O oso pardo é un dos vertebrados máis emblemáticos e ameazados da Cordilleira Cantábrica. Nas últimas décadas, os cambios socioambientais na montaña cantábrica e os intensos traballos de recuperación da especie plantexan un novo escenario para a súa conservación que implica retos de xestión tanto a nivel ambiental coma social.

A custodia do territorio como ferramenta participativa de conservación, pode ser un elemento de sinerxia que, xunto ao traballo coordinado de administracións e outros axentes implicados, pode axudar no desenvolvemento responsable das áreas de montaña e na conservación do seu patrimonio natural.

Nesta xornada, abordarase a evolución e actual estado da especie na Cordilleira Cantábrica, con especial atención ao caso galego, así como os retos de futuro para a súa conservación e a convivencia coa actividade humana. Para elo contaremos coa participación de técnicos especialistas na especie e de distintos representantes dos sectores implicados (veciños, científicos, conservacionistas, etc…).